ប្រភពឡាស៊ែរអុបទិក

  • BOU350  Optical Laser Source

    ប្រភពឡាស៊ែរអុបទិក BOU350

    wave ទិន្នផលរលកចម្ងាយ ១ ~ ៣ ពីកំពង់ផែមួយ៖ stabil ស្ថេរភាពខ្ពស់, បង្កើតនៅដាច់ឆ្ងាយពីអុបទិក; ●លេខ ២៧០, ១០០០, ២០០០ ហឺត T លទ្ធផលលេខសម្គាល់រលកស្វ័យប្រវត្តិ; mode របៀបសន្សំសំចៃថាមពល l ម៉ូឌែលពិសេសម៉ូដែល M8 M3 S3 S4 S5 S6 រលកពន្លឺកណ្តាល (ន) ៨៥០ ១៣០០ ១៣១០ ១៤៩០ ១៥៥០ ១៦២៥ ស្ថេរភាព * ± ០.០៥ ដាប់ប៊ល / ១ ម៉ោង; ± ០,១dB / ៨ ម៉ោងថាមពលទិន្នផល› - ៦ ប៊ីប៊ី @ @ ១៣១០nm / ១៤៩០nm / 1550nm / 1625nm /> -10 dBm @ 850nm / 1300nm ម៉ូឌុល 270Hz, 1KHz, 2KHz Connector FC / PC (ឬទំលាប់ ...